• Varsity Boys Cross Country

  Head Coach: Anthony Benitez   abenitez@auburnschools.org

   

  Varsity Girls Cross Country

  Head Coach: Olivia Tofani    ontofani@auburnschools.org

   

  Junior High Boys & Girls Cross Country

  Head Coach:  Jeffrey Stewart   jhstewart@auburnschools.org